Tecnologia ESO

Recursos per l'ensenyament de la tecnologia a l'ESO.

Informàtica 4t

Recursos per informàtica de 4t ESO.

Coordinació TAC

Material de suport per la coordinació TAC de l'institut d'Altafulla.

Recursos TIC per professors

Espai que ofereix una selecció de recursos pel professorat.

Disseny d'APP

Participem en el programa mschools que apropa el disseny d'APP als adolescents.

19 dic. 2009

Bones Festes!!

9 dic. 2009

Unitat 2: Xarxes locals


Comencem unitat nova: XARXES LOCALS.En aquesta unitat estudiarem:

Què és una xarxa informàtica?. Definició
Tipus de xarxes segons els següents criteris: cobertura, medi físic i tipologia
Hardware de connexió.
Protocols de xarxa a windows.
Xarxes sense fil. (Infrarojos, bluetooth, Wi-Fi).
Seguretat a la xarxa.

8 dic. 2009

Què és una xarxa informàtica?

Una xarxa informàtica és un conjunt d'ordinadors interconnectats entre ells que permet que aquests comparteixin recursos (impressores, discos durs,etc..) i informació (programes i dades).

Entre els avantatges d'una xarxa estan:
Possibilitat de compartir perifèrics, com ara impressores, plòtter, fax,.....
Possibilitat de compartir informació mitjançant bases de dades.
Eliminació de dades disperses als ordinadors.
Possibilitat de disposar d'un control d'usuaris més exhaustiu.
Possibilitat de disposar de còpies de seguretat més ràpides i segures.

7 dic. 2009

xarxes informàtiques

Recull de web interesants sobre el tema de xarxes informàtiques. Clica sobre els imatges per accedir a elles.6 dic. 2009

La tarjeta de xarxa

L'element fonamental en la composició de la part física d'una xarxa local és la tarjeta de xarxa (adaptadors de xarxa o NIC-Network Interface Card).Aquesta permet la comunicació entre diferents dispositius connectats entre si i també permet compartir recursos entre 2 o més equips.

Cada tarjeta de xarxa té un numero d 'identificació únic anomenada adreça MAC (Media Acces Control),o adreça física. Aquestes adreces són administrades per l'Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE).

Un cop instal·lada i configurada l'ordinador es podrà comunicar amb altres a través dels mitjans de transmissió que poden ser guiats (cables) o sense fils.

5 dic. 2009

Tipus de xarxes, segons l'extensió


Segons l'extensió de la xarxa, podem distingir les següents:

PAN (Personal Area Network): la seva extensió abraça uns pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth.
LAN (Local Area Network): xarxa d'àrea local.La seva extensió seria un edifici.
CAN (Campus Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat.
MAN (Metropolitan Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana.
WAN (Wide Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats, provincies i fins i tot països diferents.

4 dic. 2009

Tipus de xarxa segons la topologia (forma)

Segons la topologia o forma les xarxes es poden classificar en:
TOPOLOGIA EN BUS

TOPOLOGIA EN ARBRE


TOPOLOGIA EN ANELL


TOPOLOGIA EN ESTRELLA

3 dic. 2009

Tipus de xarxes, segons relació funcional

Segons la relació funcional les xarxes es poden classificar en:

CLIENT-SERVIDOR, és la relació establerta entre dues entitats, el servidor, que ofereix un recurs de qualsevol tipus (físic, de programar, de dades, etc) al client per què aquest en tregui un profit o avantatge. El més habitual és que d'una entitat servidora se n'aprofitin diverses o moltes entitats clients.

IGUAL A IGUAL (P2P) defineixen un sistema de comunicació que no té clients ni servidors fixos, sinó una sèrie de nodes que es comporten alhora com clients i com servidors dels altres nodes de la xarxa, en el qual les dades o les metadades es transfereixen a través d'una xarxa dinàmica. Exemples: emule, utorrent, ares

2 dic. 2009

Switch i hub

El switch (commutador) és un dispositiu que forma part de la xarxa i que ens permet connectar diversos dispositius de xarxa (ordinadors, impressores,....) i també crear topologies de tipus estrella.
Disposa d'una serie de ports als quals es connecten tots els dispositius de xarxa i permet enviar la informació d'un element a un altre seleccionant el dispositiu de destinació 
El hub (concentrador) és el dispositiu de connexió més bàsic, centralitza el cablejat d'una xarxa i l'amplifica. Reb un senyal i la envia a tots els elements de la xarxa.