Tecnologia ESO

Recursos per l'ensenyament de la tecnologia a l'ESO.

Informàtica 4t

Recursos per informàtica de 4t ESO.

Coordinació TAC

Material de suport per la coordinació TAC de l'institut d'Altafulla.

Recursos TIC per professors

Espai que ofereix una selecció de recursos pel professorat.

Disseny d'APP

Participem en el programa mschools que apropa el disseny d'APP als adolescents.

19 feb. 2016

Les màquines tèrmiques

Les màquines tèrmiques són les que transformen l'energia tèrmica d'un combustible en energia mecànica.
Es poden classificar en: • Màquines tèrmiques de combustió externa alternativa: MÀQUINA DE VAPOR

 • Màquines tèrmiques de combustió externa rotatives: TURBINES DE VAPOR
 • Màquines tèrmiques de combustió interna alternatives: D'ENCESA PROVOCADA (OTTO), D'ENCESA PER COMPRESSIÓ (DIÉSEL)

 • Màquines tèrmiques de combustió interna rotatives: TURBINES DE GAS DE CICLE OBERT, MOTOR WANKEL

Funcionament de la màquina de vapor

Lès màquines de vapor alternatives estaven formades, bàsicament, pels elements següents:

 • La caldera,  formada per un dipòsit on es produïa el vapor d'aigua a través de la calor subministrada per la cobustió d'un material combustible, normalment carbó.

 • El distribuïdor, encarregat de disstribuir el vapor a elevada pressió produït per la calder cap el cilindre

 • El cilindre, actuador que transmet el moviment a la roda motriu a través d'un sistema de biela-manovella. En el cas dels ferrocarrils accionava directament les rodes de la locomotora

 • El regulador de Watt (controla la velocitat), aparell que s'encarregava d'aconseguir una velocitat de rotació de l'arbre motriu constant per quasevol règim de treball.
Observeu aquesta animació extreta de wikimedia, clikeu damunt la imatge

Animació Roket's Stephenson


Cavall de vapor de Matheson


Ya fuera por no desentonar con el típico paisaje urbano del siglo XIX, repleto de carruajes, o como decía el inventor, “para no asustar a los caballos que circulan por las calles”, .........
continua en Tecnologia obsoleta


El motor de gasolina

El motor de gasolina o motor OTTO, també s'anomena motor de 4T.

Els 4 temps són:
Admisió
Compressió
Explosió
Escapament

Desprès de l'explicació de la classe. Feu l'unitat didàctica sobre el funcionament del motor de gasolina que hi ha a l'edu365. Cliqueu sobre la imatge per accedir.
Com funciona un motor?

Vídeo del muntatge d'un motor de 4 temps.Parts d'un motor d'explosió

Un motor d'explosió consta de tres elements fixos:
La culata.
El bloc
El càrter


La culata és una peça de metall fos que tapa els cilindres.
A la seva part superior hi ha:

 • Les vàlvules d'admissió que permeten l'entrada al cilindre de la mescla de combustible (aire i gasolina) i les vàlvules d'escapament que permeten la sortida a l'exterior dels gasos cremats.
 • L'arbre de lleves que permet l'obertura i el tancament de les vàlvules seguint una seqüència.
 • La tapa de la culata que cobreix l'arbre de lleves i disposa d'un forat per on s'introdueix l'oli que lubrifica el motor.
 • Els col·lectors d'admissió i d'escapament, que permeten l'entrada de l'aire o de la mescla i la sortida dels gasos cremats.El bloc és una peça de metall de gran resistència que permeten resistir la dilatació provocades per les altes temperatures, el desgast i la corrosió. El bloc s'uneix amb la culata per mitjà de caragols i d'unes juntes que eviten les fuites d'oli.Al bloc hi trobarem:

 • El pistó es desplaça per l'interior del cilindre, va unit a la biela i rep l'empenta produïda durant l'explosió de la mescla.
 • La biela transmet el moviment del pistó al cigonyal.
 • El cigonyal transforma el moviment rectilini de la biela en un moviment de rotació.
 • La corretja de distribució: sincronitza el moviment del cigonyal amb el de l'arbre de lleves.
 • La bugia és l'element que produeix la guspira que inicia la combustió en els motors de gasolina.

Tant a la culata com al bloc hi ha una sèrie de conductes que coincideixen quan les dues parts s'acoblen: les cambres d'aigua, per on circula l'aigua de refrigeració del motor, i els conductes de l'oli de lubrificació.

 El càrter és una caixa metàl·lica fixada per mitjà de caragols i d'unes juntes que eviten les fuites d'oli a la part inferior del bloc. La funció del càrter és, per una banda, protegir el cigonyal i altres peces muntades al seu voltant i, de l'altra, com a dipòsit d'oli per a la lubrificació i la refrigeració del motor.


El motor dièsel

El motor dièsel es va inventar uns anys més tard que el de gasolina. El va inventar l’enginyer alemany Rudolf Diesel.

Els primers motors dièsel funcionaven amb olis vegetals, oli de palma o de coco, i no amb un derivat del petroli.

S’usa en tot tipus de vehicles pesats: camions, furgonetes, autobusos, maquinària d’obra pública, vaixells i trens de línies sense electrificar. També s’utilitza en turismes, entre el 60 i el 70% dels automòbils nous són dièsel (la resta encara fa servir el motor de gasolina).

Utilitzen un combustible que s’anomena gasoil i que també rep el nom de dièsel. El gasoil també s’usa a la calefacció de llars i empreses. És un combustible derivat del petroli, però a diferencia de la gasolina  és més dens i té més poder calorífic (més energia en el mateix volum), i  més segur d’emmagatzemar perquè no és excessivament inflamable.

Una característica del motor dièsel és que no té bugies, ja que el combustible no explota per l’efecte d’una espurna elèctrica, sinó per les altes temperatures creades a causa de la gran compressió de l’aire que hi ha al cilindre, per això és un motor més robust i, per tant, més pesat que un motor de gasolina El motor dièsel és un motor de quatre temps que funciona seguint quatre fases: admissió, compressió, explosió i escapament.

Primer temps. Admissió 
El pistó baixa i el cilindre s’omple d’aire. A diferència dels motors de gasolina, no hi entra combustible en aquest temps, només aire.

Segon temps. Compressió 
La vàlvula d’admissió es tanca. El pistó puja i comprimeix l’aire que hi ha al cilindre. La compressió als motors dièsel és molt més gran que en els de gasolina, tan gran que l’aire arriba a una temperatura molt alta.

Tercer temps. Explosió 
S’injecta gasoil al cilindre en forma de gotes molt petites. En entrar en contacte amb l’aire calent, el gasoil explota. Com a conseqüència de la combustió, es forma una gran quantitat de gasos que empenyen el pistó cap a baix. A diferència dels motors de gasolina, no és necessari que hi hagi una espurna que faci explotar el combustible.

Quart temps. Escapament 
El pistó puja de nou, la vàlvula d’escapament s’obre i els gasos surten del motor. El cicle pot tornar a començar.

Ford T

El Ford Model T va ser un automòbil produït per la companyia Ford Motor  Company de Henry Ford. Aquest model va ser el precursor de la producció en cadena, que va popularitzar l'adquisició dels cotxes. Tenia un motor de quatre cilindres i tan sols 20 cv de potència assolint una velocitat màxima de 71 km/h.

El motor de 2 temps

Vídeo del funcionament d'un motor de 2 temps (2T). En aquest motor les fases d'admisió i compresió son el 1r temps i la de explosió i escapament el 2n temps.

Motor Wankel

El motor Wankel és un motor de combustió interna rotatiu, que fa servir rotors en compte dels pistons dels motors convencionals.


 


Com funciona un motor a reacció?

Miniunitat didàctica de l'edu365 per introduir-nos en els motors a reacció. Fes la miniunitat i contesteu el test sobre motors a reacció


Vídeo en àngles sobre el funcionament d'un motor a reacció:
Web del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) sobre el funcionament d'un turboreactor.
Infografia de consumer erosky

17 feb. 2016

Història de l' electricitat

La història de l'electricitat es refereix a l'estudi i a l'ús humà de l'electricitat, al descobriment de les seves lleis com a fenomen físic i a la invenció d'artefactes per al seu ús pràctic.

 Una de les seves fites inicials pot situar-se cap a la dècada del 600 aC, quan el filòsof grec Tales de Milet va observar que fregant una vara d'ambre amb una pell o amb llana, s'obtenien petites càrregues (efecte triboelèctric) que atreien petits objectes, i fregant molt temps, podia arribar a causar l'aparició d'una espurna.

A prop de l'antiga ciutat grega de Magnèsia es trobaven les denominades pedres de Magnèsia, que incloïen magnetita. Els antics grecs van observar que els trossos d'aquest material s'atreien entre si, i també atreien petits objectes de ferro. Les paraules magneto – equivalent al terme català imant – i magnetisme deriven d'aquest topònim.

L'electricitat evolucionà històricament des de la simple percepció del fenomen, al seu tractament científic, que no es faria sistemàtic fins al segle XVIII.

Es van registrar al llarg de l'edat antiga i la mitjana altres observacions aïllades i simples especulacions, així com intuïcions mèdiques (ús de peixos elèctrics en malalties com la gota i el mal de cap) o objectes arqueològics d'interpretació discutible, com la bateria de Bagdad, un objecte trobat a l'Iraq el 1938, datat al voltant del 250 aC, que s'assembla a una cel·la electroquímica.

Com de petit és un àtom?Vídeo sobre com és de petit un àtom16 feb. 2016

Joc sobre les magnituds elèctriques

Joc per treballar les magnituds elèctriques i les seves magnituds


15 feb. 2016

Unitat digital sobre l'electricitat
Unitat didàctica sobre l'electricita i magnetisme de Digital-Text

Retocar audio i video: 123apps

123apps és una app d'edició d'audio i vídeo que tambe podrem utilitzar des del navegador i es totalment online (no cal descarregar el programa a l'ordinador). No cal registrar-se
Podrem tallar audio, convertir audio a altres formats, combinar cançons, convertir vídeo, tallar vídeo, grabació de veu, grabació de vídeo, extreure arxius.
Podeu mirar els tutorials per tallar audio i combinar cançons

Tutorial per tallar audio
Consells per tallar cançons
Tutorial per combinar cançons

Via: EnlanubeTIC

14 feb. 2016

Les magnitud elèctriques