20 oct. 2013

Què és la informatica?

La Informàtica és la ciència que estudia el tractament automàtic de la informació mitjançant màquines electròniques.Per procesar la informació, aquestes màquines utilitzen una sèrie de circuits electrònics (hardware) i una sèrie de programes (software)

El terme Informàtica prové de la paraula francesa informatique, creada per l’enginyer Philippe Dreyfus l'any 1962 i que deriva de la fusió de les paraules information i automatique.

Accedeix a les següents pàgines, trobaras la definició del terme informàtica.

wikipedia
enciclopedia catalana
Real academia española

0 comentarios:

Publicar un comentario