Tecnologia ESO

Recursos per l'ensenyament de la tecnologia a l'ESO.

Informàtica 4t

Recursos per informàtica de 4t ESO.

Coordinació TAC

Material de suport per la coordinació TAC de l'institut d'Altafulla.

Recursos TIC per professors

Espai que ofereix una selecció de recursos pel professorat.

Disseny d'APP

Participem en el programa mschools que apropa el disseny d'APP als adolescents.

20 mar. 2013

Generadors de fulls de cal·ligrafia i paper pautat

Aquí teniu varies aplicacions online per crear documents amb pdf amb un text per copiar.

Generadors de fulls de cal·ligrafia

Generador de fulls

Cuaderns digitals Vindel


Aplicacions on line per generar textos o lletres

Hi ha molts generadors online per generar textos o imatges divertides. Aquí us deixo alguns:.

Vols tenir la teva estrella a Hollywood Boulevard ho pots fer amb famousstar. Fixa't amb la mevaVols posar el teu nom en un cartell de llums? Ves al web . Not celebrity i prova-ho.

Copia el següent codi en una entrada nova del blog (amb HTML, no redactar) ,canviant Techne+Teacher pel vostre nom, i publiqueu  l'entrada.

<object height="280" width="425"><param name="movie" value="http://www.notcelebrity.co.uk/flashcontent/flashHeader.swf?thename=Techne+teacher"></param> <param name="wmode" value="transparent"></param> <embed src="http://www.notcelebrity.co.uk/flashcontent/flashHeader.swf?thename=Techne+teacher" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="280"></embed></object><br /> <small>I got my name in lights with <a href="http://www.notcelebrity.co.uk/">notcelebrity.co.uk</a></small>

Generador de textos en diaris

Generador de textos en diaris. the newspaper clipping image


Com a pràctica, inventeu-vos un diari i una notícia per penjar al vostre blog. Pot ser sobre les vacances de setmana santa o Sant Jordi......

13 mar. 2013

Generador de lletres: letterplayground

Un altre generador de lletres per utilitzar en els vostres treballs és letterplayground.


10 mar. 2013

Generador de lletres retallades

strix és un generador de lletres que simulen les retallades en els diaris i revistes. Es pot posar un títol i un breu text. També es pot escollir quina imatge volem de fons.


Les instal·lacions en els habitatges


En aquesta unitat estudiarem:

1. Les instal·lacions en els habitatges
2. La instal·lació elèctrica
       2.1. L'entrada del corrent a casa
       2.2. Consum d'energia elèctrica a la llar
       2.3. Estalvi energètic
3. La instal·lació de gas
       3.1. La factura del gas
4. La instal·lació d'aigua
      4.1. La factura de l'aigua
5. La tecnologia als habitatges: domòtica

Instal·lacions de l'habitatge: Digital-text

unitat didàctica  de digital-text sobre les instal·lacions de l'habitatge.

La instal·lació elèctrica

La instal·lació elèctrica té la funció de subministrar energia elèctrica a l'habitatge, tot garantint la segureta de les persones i el bon funcionament dels aparell i de la mateixa instal·lació.


El REBT (Reglament electrotècnic de baixa tensió) especifica les condicions que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una tensió definida com a baixa (230 V) a fi d' assegurar-ne el bon funcionament i garantir la seguretat de les persones i dels edificis on estan instal·lades.

Està formada per:
- instal·lació d'enllaç
- instal·lació interior

La instal·lació d'enllaç uneix la xarxa de distribució pública amb la instal·lació interior de cada habitatge. Es compon dels següents elements:

- L'escomesa o connexió general
- La caixa genera de protecció
- La línia general d'alimentació
- La centralització de comptadors
- La derivació individual

La instal·lació interior esta formada per quadre de comandament i protecció, els circuits d'alimentació dels receptors, el circuit de connexió a terra i els receptors.

El quadre de comandament i protecció és el conjunt d'elements destinats a la seguretat, la protecció i el control de la instal·lació interior i està format per:
- L'interruptor de control de potència màxima (ICPM)
- L'interruptor general automàtic (IGA)
- L'interruptor diferencial (ID)
- Els petits interruptors automàtics (PIA)

libros vivos
Edu365
Funcionament de la red elèctrica
Animació flash
Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Gencat
Infografia interruptor diferencial

La instal·lació d'aigua

La instal·lació d'aigua és l'encarregada de distribuir l'aigua potable a l'interior de l'habitatge i d'evacuar-ne les aigües residuals, en les condicions higièniques adequades a cada cas.Està formada per:
- La xarxa d'aigua sanitària
- La xarxa de sanejament de les aigües residuals i pluvials

La xarxa d'aigua sanitària és la instal·lació interior que permet el subministrament d'aigua freda i calenta a tots els punts de la casa on sigui necessària. Està formada per dues canalitzacions independents: la instal·lació d'aigua freda i la d'aigua calenta sanitària (ACS)
Els elements són:
- Les canonades
- Les claus de pas
- Les aixetes
- Els escalfadors
- Els dipòsits
- Els aparells sanitaris

La xarxa de sanejament o instal·lació de desguassos és l'encarregada de recollir i canalitzar aigües residuals i pluvials cap a les clavagueres..
Els elements són:
- Sifons
- Derivacions
- Baixants
- Col·lectors
- Arqueta sifonal


Més informació:
libros vivos. instal·lació d'aigua

libros vivos: instal·lacions de desguàs

La instal·lació del gas

La instal·lació de gas s'encarrega de fer arribar el gas combustible als domicilis i d'evacuar, si es necessari, els gasos resultants de la combustió amb les màximes condicions de seguretat.

Els gasos d'ús domèstic més importants són:
- Gasos liquats del petroli (GLP). Gas butá i gas propà
- Gasos canalitzats. El gas natural i el gas manufacturat (gas ciutat)


Els elements característics de la instal·lació de gaas en un habitatge són:
- Les canonades
- Les claus de pas
- El comptador
- Les reixetes de ventilació
- Els conductes d'evacuació

Més informació a:
Libros vivos

Edificis ecològics

Mireu les infografies sobre els edificis ecològics
Infografia sobre edificis ecològics
Infografia vivenda bioclimàtica


Estalvi energètic


Guia per l'estalvi energètic. Ajuntament de Baracelona

La casa domòtica

9 mar. 2013

Keep calm and learn techno

Ara que arriben els examens:Si voleu fer el vostre poster, aneu a keep calm.
Una mica d'historia sobre keep calm and carry on


5 mar. 2013

Descarregar vídeos del youtube

Moltes vegades utilitzem vídeos del youtube per explicar alguna cosa a classe i ens podem trobar que la xarxa d'internet de l'institut no funciona o va molt carregada. Per evitar això,amb totes les molèsties que comporta, podem descarregar vídeos del youtube al nostre pendrive.

Existeix molts programes per fer-ho: youtube downloader, a tube-catcher, Dirpy, etc......
Ens centrarem en youtube downloader.

Quan s'inicia el programa ens surt una pantalla en la que:
1. Marcar la casella de convertir a AVI o MP4 ja que el programa descarrega el vídeo amb extensió FLV.
2. Afegir la URL del vídeo en qüestió tenim que afegir la URL del vídeo que descarreguem.
3. Ens dona l'opció de guardar-lo en una carpeta, per defecte la guarda en DOCUMENTS
4. Apretar DOWNLOAD4 mar. 2013

Whois

Whois és un protocol TCP que ens serveix per determinar el nom del propietari d'un domini o una direcció IP a Internet.
Si cliqueu sobre l'imatge entrareu a la web de whois, i aquí és molt fàcil, unicament tenim que enganxar la URL de la pàgina que ens interesi i apretar GO.


Ens apareixeran dades públiques sobre la data de creació del domini, nom, contacte, etc.....
Feu la prova amb google, o XTEC