Tecnologia ESO

Recursos per l'ensenyament de la tecnologia a l'ESO.

Informàtica 4t

Recursos per informàtica de 4t ESO.

Coordinació TAC

Material de suport per la coordinació TAC de l'institut d'Altafulla.

Recursos TIC per professors

Espai que ofereix una selecció de recursos pel professorat.

Disseny d'APP

Participem en el programa mschools que apropa el disseny d'APP als adolescents.

1 dic. 2014

Deures del blogs 2n ESO

1. Crear un compte de gmail
2. Creació del blog amb blogger.
3. Creació d'una entrada de benvinguda.
4. Crear un compte a pinterest i afegir taulers dels temes de classe. També podeu afegir taules sobre coses que us agradin. Amb 5 imatges a cada tauler esta be. Heu de seguir el pinterest de la profe
4. Insertar un vídeo com a entrada. El vídeo ha de ser d'algun tema relacionat amb la tecnologia
5. Insertar com a gadget tots els blogs dels companys i el de la profe.
6. Explicar com a entrada quin creieu que és l'invent més important dels últims 30 anys. (afegiu alguna imatge i enllaços a altres pàgines)
7. Creació d'un padlet d'un dels oficis artesans que  més us agradi. Quan estigui acabat teniu que compartir-lo amb una entrada explicant que heu fet. Per compartir heu de buscar el codi embed i copiar-lo com a HTML.
8. Totes les entrades han de tenir una etiqueta (TAG), per a que es visualitzin s'ha d'afegir un gadget d'etiquetes.
9. Creació de mapes conceptuals amb mind42. Creeu un mapa conceptual sobre els tipus d'empresa, desprès l'heu de compartir amb una entrada.
10.


28 nov. 2014

Com insertar un mapa de google en joomla 3

Tutorials de joomla 3

tutorials de joomla 3
Celda 1 Celda 2 Celda 3
Joomla 3plus  web empresa  Celda 6

11 nov. 2014

Unitat 10: Edició d'imatges

L'objectiu d'aquesta unitat és treballar amb imatges. Per això s'expliquen tant els mètodes de captura d'imatge amb els dispositius de captura més usats. Aquest són l'edició de fotografies amb el programa The GIMP per  a la seva millora i modificació, farem una petita introducció al photoshop i utilitzarem un programa online, pixlr

10 nov. 2014

La qualitat de la imatge digital

La qualitat de la imatge digital ve donada per un seguit de valors que ens permeten mesurar la imatge digital d'una manera objectiva.
PIXEL, de l'anglès picture element, és la part més petita de la imatge digital susceptible de ser manipulada a través de l'ordinador.

LA RESOLUCIÓ ESPACIAL es mesura en píxels per polzada (ppi, pixel per inch) per a valors d'entrada i en punts per polzada (dpi, dots per inch) per a valors de sortida. La resolució correspon al nombre de píxels necessari per representar una polzada de la imatge. Aquest fet determina la mida del punt i, per tant, la major o menor qualitat de la imatge

9 nov. 2014

Conceptes bàsics d'imatge digital

Una imatge analògica és una imatge natural captada amb una camera. Una imatge digital és un tipus d'imatge que pot ser manipulada mitjançant un equip informàtic.
la digitalització és la transformació d'una imatge analògica en digital.


Les imatges digitals es clasifiquen en 2 grups:

IMATGES VECTORIALS: són les que solen crear els programes de dibuix i disseny gràfic. Cada línia de la imatge s'emmagatzema com un vector. Pesa molt poc.

MAPA DE BITS: Les imatges se generen en quadrats diminuts anomenats pixels, on cada pixel conté la informació del color. Pesa molt més que les vectorials.

8 nov. 2014

Formats d'arxiu gràfic

Un format gràfic defineix la manera com es guarda una imatge i tota la informació relacionada amb ella. Cada format té avantatges i inconvenients. els més freqüents són:

BMP(bitmap): Format de Windows. Qualsevol aplicació es capaç de reconeixer-lo. Permet fins a 16,7 milions de colors però el tamany de l'arxiu es enorme.

GIF(graphics interchange format): format molt utilitzat a Internet per a la creació de textos i gràfics degut al tamany petit que té. Sol admet 256 colors (8 bits)

TIFF(Tagge-Image File Format): format escollit per treballs en impremptes. Admet compressió sense perdua de qualitat.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): format més utilitzat actualment. Al guaradar una imatge tenim que especificar la quantitat de compressió que volem. Mes gran, més perdua d'informació. s'utilitza per publicar en webs i enviar per correo electrònic.

PNG (portable network graphics). Aquest format lliure de patent és el substitut del GIF

PSD. Format d'Adobe Photoshop que guarda capes, canals i guies en qualsevol mode de color.

RAW: Format digital de les càmeres de gamma alta. com el mateix nom indica (raw significa "cru"), és el fitxer en brut. També es coneix com el negatiu digital. necessita un programari per processar-lo.

7 nov. 2014

Treballar amb imatges, àudio i vídeo

Aquí us deixo un resum de la teoria de tractament d'imatges. Està fet amb un powerpoint i desprès compartit amb Slideshare

6 nov. 2014

Pareidolia

La pareidolia és un fenomen psicològic que consisteix en reconèixer una imatge, una cara per exemple, on no la hi ha realment.

La paraula pareidolia prové del grec “eidolon” (imatge) i “par” (semblança).

Una de les pareidolies més comuns poden ser rostres en aparells domèstics, edificis, en taques a les parets, als paviments, imatges religioses en pedres, roba, arbres.

Això és degut a una propietat del cervell que, per estalviar temps, realitza tasques de predicció en base a formes ja conegudes en la memòria existent. És com l’ordinador que quan li posem el principi d’una paraula, la pot completar en base a la memòria emmagatzemada, però no sempre la paraula proposada és la que en realitat volem escriure. Doncs el mateix passa en la realitat, veiem una forma caòtica i el cervell “ens diu, ens avança”, per similitud una imatge de la qual ja en té coneixement. Per tant no sempre la realitat es correspon amb el que el nostre cervell ens diu que estem veient.

4 nov. 2014

Funcions del coordinador TAC

El coordinador d'informàtica té al seu càrrec la supervisió de l'aula d'informàtica, l'assessorament als professors/es per a la utilització de recursos informàtics i la relació amb la Xarxa Telemàtica Educativa XTEC .Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar-lo sobre la formació TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.

Assessorar l’equip directiu, els professors i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministratives del Departament d'Ensenyament.

Vetllar per pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.
Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i dels estàndards tecnològics següents:

Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Tenir cura dels criteris d'accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als espais web del centre.

Incorporar la identificació gràfica adaptada al Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya als espais web del centre.

Fer el seguiment dels serveis de suport TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest efecte, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d'assistència tècnica.

Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre tingui la llicència legal d'ús corresponent.

Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l'intercanvi de documents electrònics.

Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia respectin els drets d'autoria i les llicències d'ús dels diferents elements que els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.).
La publicació de continguts que el mateix centre genera que es vulguin compartir i difondre a la xarxa s'ha de fer amb l'adopció de llicències Creative Commons.
Altres funcions que el director del centre li encomani d'acord amb les directrius del Departament d'Ensenyament.

Crear formularis amb Google Drive

Formulari incidències coordinació TAC

Aquí teniu el formulari per enviar les incidències que tingueu sobre el funcionament TAC del centre. Amb aquest formulari es vol agilitzar la comunicació de les incidències del centre.

3 nov. 2014

Picturetrail: presentació d'imatges

Actualment existeixen moltes eines web 2.0 que ens permeten realitzar presentacions o slides d'imatges. Una d'elles és picturetrail. El seu funcionament és similar a totes les eines web 2.0 que hem treballat.
En primer lloc, heu de registrar-vos i  una vegada feta la presentació, hauren de buscar el codi HTML per posa-lo al bloc

Com a activitat heu de crear una presentació d'imatges amb picturetrail i insertar-la al bloc com a entrada.
Ha de contenir entre 10 i 15 imatges, i totes elles han de ser o tractar la mateixa temàtica.
Les imatges hauran d'anar acompanyades d'una frase explicativa...de cada imatge.

14 oct. 2014

Consells per allargar la vida de la bateria dels portàtils

Consells per allargar la vida de la bateria dels portàtils

Restauració d'equips informàtics

Un restaura (o imatge) és un arxiu que disposa del contingut d'un disc dur o d'una partició d'un ordinador.

Serveix com a còpia de seguretat de l'estat del disc dur o de la partició abans de realitzar alguna modificació sobre ell.

Aquest arxiu es pot utilitzar per a restaurar ordinadors de les mateixes característiques sense haver de realitzar la instal·lació d'un sistema nou i el programari associat.

Es pot utilitzar el clonezilla (codi lliure) o el ghost
Guies d'utilització

Projecte Eduroam
Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, oferint connectivitat 'wifi' en els seus desplaçaments a la resta d'institucions que hi estan adherides.

D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions participants.

La connexió d'un usuari a la xarxa sense fils de la institució visitada (sempre que aquesta participi a Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa sense fils de la pròpia institució d'origen de l'usuari: el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la institució d'origen, i l'única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa.

Informació sobre Eduroam

10 oct. 2014

Relació de blogs de la franja 3

Us deixo la relació dels blogs dels alumnes de la franja 3


29 sept. 2014

Producció en sèrie: Ford T

El Ford Model T va ser un automòbil produït per la companyia Ford Motor Company de Henry Ford. Aquest model va ser el precursor de la producció en cadena, que va popularitzar l'adquisició dels cotxes. Tenia un motor de quatre cilindres i tan sols 20 cv de potència assolint una velocitat màxima de 71 km/h.

Blogs dels alumnes de 2n ESO

Mitjançant Pearltrees podeu veure una recopilació dels blogs que estan fents els alumnes de 2n d'ESO

8 jun. 2014

Explorant Photopeach

Photopeach és una aplicació web 2.0 que serveix per crear pel·lícules amb imatges d'una manera ràpida i senzilla.

Pas 1: Registrar-nos de manera gratuïta a la web de photopeach . També ens podem crear un compte com a professor.

Pas 2: Començar a pujar fotos, ja sigui des del nostre ordinador, facebook, picassa. Tenim l'opció d'ordenar-les o també d'esborrar les que no ens agradin.

Pas 3. Afegir música (hi han uns temes predeterminats, podem cercar música al youtube o baixar-la des de l'ordinador, això si, ha d'estar en format mp3), afegir un títol a la presentació  i una descripció.

Pas 4. clicar a finalitzar i ja podem veure el nostre vídeo.


Us deixo un tutorial molt complet sobre el seu funcionament.

També us deixo dos vídeos per veure el seu funcionament.

 

4 jun. 2014

El procés tecnològic: polseres kumihimo

Recordeu que el procés tecnològic és el mètode de treball propi de la tecnologia i consisteix en un conjunt ordenat d'activitats que es duen a terme per a la creació d’un objecte tecnològic que haurà de satisfer una necessitat humana.

Les fases són:

 • El projecte
 • La construcció o fabricació 
 • L'avaluació
Ara que arriben les vacances, us deixo un enllaç per a construir polseres kumihimo. Espero que us agradi

Polseres kumihimo. Foto: Richard Sutherland

2 jun. 2014

Impressora 3D

Avui en arribar a l’institut hem tingut una grata sorpresa, el Ramon, company del departament de tecno, ens ha portat la seva impressora 3D per fer una demostració del seu funcionament.
Ens ha explicat com funciona i ens ha imprès un objecte.Una impressora 3D és una màquina que serveix per produir objectes 3D físics d’un model virtual creat per un ordinador.
Les aplicacions de la impressió 3D a l’educació comencen a ser molt importants, n'obrem moltes vies, ens ajuda als professors, ja que es poden visualitzar conceptes que són difícils d’il·lustrar, dóna més espai per les classes interactives i fomenta el treball en equip, desenvolupa la creativitat,......

31 may. 2014

La Smart Classrom: Entorns d'aprenentatge del futur

Una Smart Classroom és un espai d'ensenyament-aprenentatge (aula) que disposa d' un equipament tecnològic, que ha de possibilitar un canvi àgil en l'agrupació dels alumnes per poder desenvolupar diferents tasques.Vídeo 1: Smart Education: Integrating Education Systems for smarter classrooms
Vídeo 2:South Korea’s smart class with no paper from 2015
Vídeo 3: U-Class Korea’s Ubiquitous learning environment

30 may. 2014

Documental sobre els plàstics

Documental de la sèrie Maravillas Modernas sobre els plàstics:


La segona part
La tercera part:

29 may. 2014

Creació d'una seqüència d'aprenentatge amb LAMS

En aquesta entrada deixarè diversos tutorials  per crear una seqüència d'aprenentatge amb LAMS.

LAMS (Learning Activity Management System) és un entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge d'orientació constructivista per a la creació i gestió d'activitats educatives.

En primer lloc es pot instal·lar  el programari LAMS al nostre ordinador o treballar en línia, amb lessonlams.
Per accedir a lessonlams hem de crear-nos un compte com a professor.

Descarregar LAMS

Tutorials:


Tutorial su LAMS from Antonio Fini on Vimeo.24 may. 2014

Formats i còdecs

No és el mateix format que còdec.
Moltes vegades, format i còdec reben el mateix nom, i això pot generar confusió.

El format és la manera com es genera un fitxer.

Els principals formats d'arxiu de vídeo són:

 • AVI (.avi) de Microsoft. Admet quasi qualsevol tipus de còdec
 • Windows Media  (.wmv /.asf /.avi) de Microsoft per Windows
 • QuickTime (.mov). Aquest format es va desenvolupar el 1992 per Apple i posteriorment s'ha estès a les plataformes Windows.
 • FLV (.flv) és el format per als fitxers flash
 • MPEG (.mpg /.mpeg /.mp4)


El còdec és el software que s'encarrega de codificar els arxius perquè ocupin menys espai i també de descodificar-los per a què es puguin reproduir. El nom prové de la contracció  COdificador-DECodificador.

Existeixen dos tipus de compressió:

Algorismes de compressió sense pèrdua
Algorismes de compressió amb pèrdua

 Els codecs més comuns per comprimir vídeo són:

 • WMV códec desenvolupat per Microsoft.
 •  MPEG el més important, amb les seves versions MPEG-1, MPEG-2 y MPEGE-4
 •  DivX 

22 may. 2014

Canviant les imatges

Durant aquesta setmana l'equip LappCat Studios format per Albert Cornelles, Oriol Creus, Eudald Perís,Dídac Sellarès i Arnau Suñé han dissenyat dues imatges per l'slide del blog aplicant tot el que ha après sobre l' edició d'imatges. 

21 may. 2014

Crear un índex en word 2010

Ara que esteu tots enfeinats entregant els treballs de recerca, us deixo un post que ha fet l'Eudald de 4t d'ESO C en el seu blog sobre com crear un índex amb word. Espero que us sigui d'utilitat

20 may. 2014

LdShake

LdShake és un Sistema Gestor de Continguts (CMS), una plataforma per ajudar als professors en la creació de continguts educatius, creada pel GTI (Grup de Tecnologies interactives) de la UPF (Universitat Pompeu Fabra).
Funciona com una xarxa social que permet als professors (LdShakers) dissenyar, coeditar i compartir solucions d'aprenentatge utilitzant diverses eines de creació de manera integrada.

Els dissenyadors poden crear i compartir dissenys d'aprenentatge amb altres dissenyadors amb diferents drets d'accés.

S'utilitza també com a repositori d'OA (objectes d'aprenentatge)


17 may. 2014

Entre els guanyadors del VIII Premi Espiral Edublogs

Avui estic molt contenta per que aquest blog esta entre els guanyadors del VIII Premi Espiral Edublogs en la categoria de "Blogs de Maestros y Profesores".
Il·lusionada perquè aquest premi representa un reconeixement a la feina feta.

Ens veiem el 14 de juny a Madrid.

Moltes felicitats a la resta de guanyadors i a tots els participants!!!


15 may. 2014

Flipboard o com crear una revista digital

Darrerament proliferen les revistes digitals, confeccionades de forma personalitzada en base a les preferències de l' usuari,  Flipboard, Paper.li, en són un exemple

Flipboard és una aplicació per tablet o smartphone, basada en la tecnologia RSS on podem tenir notícies i xarxes socials  en un únic lloc, d'una manera fàcil i vistosa. Pots cercar  qualsevol cosa ( persones, temes, hashtags, blocs, els teus llocs favorits,...) i guardar-les per posteriorment llegir-les.

També podem crear la nostra pròpia revista amb els articles que trobem més interessants.

Per començar, hem d' obrir un compte a Flipboard i ja podem començar a "flipear" qualsevol article que trobem al web, només cal afegir l'extensió de flipboard a Google Crome.

Us deixo diferents enllaços amb informació:
Tutorial flipboard
via bitelia
via creaconlaura


14 may. 2014

Projecte final: Disseny d'una APP

L'APP que esteu dissenyant en grups  ha d' estar dins de les següents categories:


1.Gestió personal i estil de vida
2. Oci
3. Intercomunicació
4. Aplicacions Educatives
5. Ús de serveis de l’entorn

Tasca 1: Pàgina web o blog de l'empresa. Dins d'aquesta web ha d'anar totes les tasques següents
      Tasca 2: Pòster de presentació de l'APP. Ho podeu fer amb glogster.
      Tasca 3:  Presentació de les característiques de l'APP.
      Tasca 4: Vídeo promocional  entre 40 segons i 1 minut.


Tasca 5: Memòria del projecte que ha d’incloure la descripció de la idea, elements gràfics que mostrin el funcionament de l’aplicació i la previsió del model de negoci. S'ha d'entregar en pdf
Tasca 6: En cas que l’aplicació estigui totalment o parcialment desenvolupada, presentar el fitxer .apk corresponent compartit al drive.

PAC 3: Aprenent i fent història al web 2.0La nostra maqueta de presentació del treball amb google sites.
Enllaç al PLE sobre les piràmides de Caral
Enllaç a la llista de distribució a youtube
Enllaç a Pinterest


12 may. 2014

com escurçar una adreça URL

Escurçar una adreça  URL és una tècnica utilitzada en el món d'Internet per fer enllaços d'Internet més curts, sense perdre la direcció final de l'enllaç.
Són molt útils quan es té espai limitat, com per exemple a Twitter (140 caràcters).

Una URL escurçada es compon normalment de dues parts: el domini i una clau única.
Per exemple, en http://goo.gl/GbpYg el domini és goo.gl i la clau única és GbpYg.

Podeu utilitzar diferents serveis gratuïts, us deixo 3

Google url shortener.- És el servei de Google. Utilitza el domini goo.gl.


Bitly.- Utilitza el domini bit.ly.


TinyURL.- Potser el més conegut. Utilitza el domini  tinyurl.com. Permet canviar els noms.


Eines de disseny d'aprenentatge

En els darrers anys, s'han desenvolupat una sèrie de sistemes i plataformes per facilitar la tasca de disseny d'objectes d'aprenentatge. La majoria d'elles es basen en llenguatges estandaritzats de disseny com ara l'especificació IMS-LD , però altres no, com és el cas de LAMS o altres, com ara


Cadmos
CompendiumLD

Glue!PS

LdShake

MapMyProgramme

OpenGLM

P Pattern collector
Pedagogical Plan Manager

ScenEdit

LDTool
WebCollage


8 may. 2014

Ja hem començat a dissenyar les primeres APP7 may. 2014

Estrenem favicon al blog

Gràcies a les alumnes de 4t Sònia Belmonte, Adriana Joaniquet, Alba Ocaña i Júlia Vidal  que han fet un favicon per al blog.


Per recordar que és un favicon

6 may. 2014

Animoto, o com crear vídeos senzills

Animoto és una eina web 2.0 gratuita que permet crear vídeos amb fotos, música i text.
La versió gratuita té una limitació, ja que sol permet crear vídeos de 30 segons.
Els videos es poden emmagatzemar a la web d'animoto o Youtube, encara que també  podeu descarregar-los en el vostre PC.
Es molt fàcil d'utilitzar, en pocs minuts pots tenir un video enllestit.
He fet un vídeo de prova amb algunes fotos meves.
 Recordeu que les imatges han d'estar en format JPG o GIF i pesar menys de 5 MB. Més informació a educacontic.


enrutapelmon

5 may. 2014

Finalista de la VIII Edició d'Espiral Edublogs 2014

Estic molt contenta perquè aquest blog és un dels finalistes de la VIII Edició d'Espiral Edublogs 2014 en la categoria de "Blogs de maestros y profesores".
També donar l'enhorabona als finalistes i a tots els que van participar amb els seus blogs.

4 may. 2014

Symbaloo sobre les piràmides de Caral


29 abr. 2014

Numerar pàgines utilitzant seccions en word 2007

Moltes vegades a l'hora d'entregar un treball ens trobem amb el problema de numerar les pàgines, ja que no volem numerar la portada, l'index, etc...
Una manera de fer-ho és utilitzant seccions en word.


Numerar Paginas Utilizando Secciones Word 2007 from cosmotheoro

També podeu veure el vídeo següent:

22 abr. 2014

Competències bàsiques de l'àmbit digital

15 abr. 2014

Thinglink o com crear imatges interactives

Thinglink és una eina web 2.0 que permet crear imatges interactives mitjançant enllaços web.
Abans de fer res, heu de registrar-vos a la web, ompliu tots els camps.


Quan ja teniu el compte, el primer que s'ha de fer es clicar al botó de crear.


 La imatge es pot seleccionar des de l'ordinador, facebook, flickr o webUn cop seleccionada, ja podeu començar a afegir contingut, cliques en qualsevol punt de la imatge i s'obrirà un editor on es pot afegir un text, una url (a una web, vídeo,etc...),  també es pot canviar la icona. Quan heu acabat d'editar, salveu la imatge i podeu compartir-la al vostre blog enganxant el codi embed. Aquí us deixo com a exemple un muntatge de fotos sobre les esglesies de Lalibela en Etiòpia que vaig fer aquestes vacances.via recursosticeneducacion