10 nov. 2014

La qualitat de la imatge digital

La qualitat de la imatge digital ve donada per un seguit de valors que ens permeten mesurar la imatge digital d'una manera objectiva.
PIXEL, de l'anglès picture element, és la part més petita de la imatge digital susceptible de ser manipulada a través de l'ordinador.


LA RESOLUCIÓ ESPACIAL es mesura en píxels per polzada (ppi, pixel per inch) per a valors d'entrada i en punts per polzada (dpi, dots per inch) per a valors de sortida. La resolució correspon al nombre de píxels necessari per representar una polzada de la imatge. Aquest fet determina la mida del punt i, per tant, la major o menor qualitat de la imatge

0 comentarios:

Publicar un comentario