5 dic. 2009

Tipus de xarxes, segons l'extensió


Segons l'extensió de la xarxa, podem distingir les següents:

PAN (Personal Area Network): la seva extensió abraça uns pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth.
LAN (Local Area Network): xarxa d'àrea local.La seva extensió seria un edifici.
CAN (Campus Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat.
MAN (Metropolitan Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana.
WAN (Wide Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats, provincies i fins i tot països diferents.

0 comentarios:

Publicar un comentario