6 dic. 2009

La tarjeta de xarxa

L'element fonamental en la composició de la part física d'una xarxa local és la tarjeta de xarxa (adaptadors de xarxa o NIC-Network Interface Card).Aquesta permet la comunicació entre diferents dispositius connectats entre si i també permet compartir recursos entre 2 o més equips.

Cada tarjeta de xarxa té un numero d 'identificació únic anomenada adreça MAC (Media Acces Control),o adreça física. Aquestes adreces són administrades per l'Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE).

Un cop instal·lada i configurada l'ordinador es podrà comunicar amb altres a través dels mitjans de transmissió que poden ser guiats (cables) o sense fils.

0 comentarios:

Publicar un comentario