Tecnologia ESO

Recursos per l'ensenyament de la tecnologia a l'ESO.

Informàtica 4t

Recursos per informàtica de 4t ESO.

Coordinació TAC

Material de suport per la coordinació TAC de l'institut d'Altafulla.

Recursos TIC per professors

Espai que ofereix una selecció de recursos pel professorat.

Disseny d'APP

Participem en el programa mschools que apropa el disseny d'APP als adolescents.

19 dic. 2009

Bones Festes!!

9 dic. 2009

Unitat 2: Xarxes locals


Comencem unitat nova: XARXES LOCALS.En aquesta unitat estudiarem:

Què és una xarxa informàtica?. Definició
Tipus de xarxes segons els següents criteris: cobertura, medi físic i tipologia
Hardware de connexió.
Protocols de xarxa a windows.
Xarxes sense fil. (Infrarojos, bluetooth, Wi-Fi).
Seguretat a la xarxa.

8 dic. 2009

Què és una xarxa informàtica?

Una xarxa informàtica és un conjunt d'ordinadors interconnectats entre ells que permet que aquests comparteixin recursos (impressores, discos durs,etc..) i informació (programes i dades).

Entre els avantatges d'una xarxa estan:
Possibilitat de compartir perifèrics, com ara impressores, plòtter, fax,.....
Possibilitat de compartir informació mitjançant bases de dades.
Eliminació de dades disperses als ordinadors.
Possibilitat de disposar d'un control d'usuaris més exhaustiu.
Possibilitat de disposar de còpies de seguretat més ràpides i segures.

7 dic. 2009

xarxes informàtiques

Recull de web interesants sobre el tema de xarxes informàtiques. Clica sobre els imatges per accedir a elles.6 dic. 2009

La tarjeta de xarxa

L'element fonamental en la composició de la part física d'una xarxa local és la tarjeta de xarxa (adaptadors de xarxa o NIC-Network Interface Card).Aquesta permet la comunicació entre diferents dispositius connectats entre si i també permet compartir recursos entre 2 o més equips.

Cada tarjeta de xarxa té un numero d 'identificació únic anomenada adreça MAC (Media Acces Control),o adreça física. Aquestes adreces són administrades per l'Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE).

Un cop instal·lada i configurada l'ordinador es podrà comunicar amb altres a través dels mitjans de transmissió que poden ser guiats (cables) o sense fils.

5 dic. 2009

Tipus de xarxes, segons l'extensió


Segons l'extensió de la xarxa, podem distingir les següents:

PAN (Personal Area Network): la seva extensió abraça uns pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth.
LAN (Local Area Network): xarxa d'àrea local.La seva extensió seria un edifici.
CAN (Campus Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat.
MAN (Metropolitan Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana.
WAN (Wide Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats, provincies i fins i tot països diferents.

4 dic. 2009

Tipus de xarxa segons la topologia (forma)

Segons la topologia o forma les xarxes es poden classificar en:
TOPOLOGIA EN BUS

TOPOLOGIA EN ARBRE


TOPOLOGIA EN ANELL


TOPOLOGIA EN ESTRELLA

3 dic. 2009

Tipus de xarxes, segons relació funcional

Segons la relació funcional les xarxes es poden classificar en:

CLIENT-SERVIDOR, és la relació establerta entre dues entitats, el servidor, que ofereix un recurs de qualsevol tipus (físic, de programar, de dades, etc) al client per què aquest en tregui un profit o avantatge. El més habitual és que d'una entitat servidora se n'aprofitin diverses o moltes entitats clients.

IGUAL A IGUAL (P2P) defineixen un sistema de comunicació que no té clients ni servidors fixos, sinó una sèrie de nodes que es comporten alhora com clients i com servidors dels altres nodes de la xarxa, en el qual les dades o les metadades es transfereixen a través d'una xarxa dinàmica. Exemples: emule, utorrent, ares

2 dic. 2009

Switch i hub

El switch (commutador) és un dispositiu que forma part de la xarxa i que ens permet connectar diversos dispositius de xarxa (ordinadors, impressores,....) i també crear topologies de tipus estrella.
Disposa d'una serie de ports als quals es connecten tots els dispositius de xarxa i permet enviar la informació d'un element a un altre seleccionant el dispositiu de destinació 
El hub (concentrador) és el dispositiu de connexió més bàsic, centralitza el cablejat d'una xarxa i l'amplifica. Reb un senyal i la envia a tots els elements de la xarxa.

27 nov. 2009

Repàs d'alguns temes

Us trobareu que quan pujeu vídeos del youtube al vostre blog a vegades són molt grans. Per fer-los més petits teniu que canviar l'amplada i l'altura.
HEIGHT= 425 i WIDTH=344.
Teniu que anar a edició d'HTML i canviar els valors, estan repetits dues vegades.

6 nov. 2009

Viatge a la lluna

Ja no cal ser astronauta per poder viatjar a la lluna. Ho pot fer amb google moon. Activa moon en la barra d'eines de google earth i disfruta d'un viatge a la lluna.

5 nov. 2009

visió de futur?


L'any 1954 es pensaven que els ordinadors l'any 2004 serien com el de la imatge. Visió de futur?

1 nov. 2009

com podem saber l'adreça MAC del nostre ordinador?


Al menú Inici/Executar... cliquem "cmd" (command)
S'obrirà l'editor d'ordres.
cliquem el comandament "ipconfig/all"
L'adreça MAC es troba en la línia adreça física.

dirección física............... 00-19-D3-A9-B2-9F

Més informació

31 oct. 2009

Com crear presentacions efectives

Protocol TCP/IP

Cada ordinador connectat a Internet ha d’estar identificat mitjançant un nom anomenat adreça IP (Internet Protocol), la qual és comparable al DNI dels ciutadans espanyols.

Està format per quatre grups de tres números cadascun que van des del 0 fins al 255, separats per un punt. Per exemple  83.247.0.123..

270.0.123.178 no és una adrecça IP perque 270 esta fora de rang. Els números han d'estar compresos entre 0 i 255

Quan executem una aplicació a Internet, el nostre ordinador necessita saber l’adreça IP de l’ordinador remot amb el qual volem contactar.

Per tant, l’adreça IP ens indica d’on surt la informació (adreça de l’emissor o remitent) i on va (adreça del destinatari).

L’IP pot ser fixa o dinàmica.
Dinàmica vol dir que cada vegada que l’ordinador o dispositiu es connecta, el servei de connexió li assigna un valor.

Per comunicar-se els ordinadors necessiten una sèrie de normes; és a dir, necessiten parlar el mateix idioma; i aquest es coneix com a TCP (Transmission Control Protocol). Així, la transmissió d’informació es fa mitjançant la commutació de paquets més petits d’informació a través d’un protocol anomenat TCP/IP.

Una adreça IP és molt difícil de recordar, per això s’utilitzen els dominis.

Cada IP té un domini, que es coneix com DNS (Domain Name System) i acostuma a ser un nom identificatiu del lloc a consultar.
Per exemple;
130.117.93.167 = www.ara.cat
213.176.163.147 = www.xtec.cat

Per coneixer la adreça IP d'una pàgina web, heu d'anar a inici, escriure cmd en el cap cerca programes i fitxers, apretar ENTER. S'obrira el comandament de MSDOS.
Heu d'escriure PING i l'adreça que vulgueu coneixer, per exemple
ping google.es


30 oct. 2009

Els Navegadors

Un navegador o explorador web, és un programa que ens permet veure el contingut de les pàgines web per tant ens permet l'accés a Internet. Els navegadors actuals permeten mostrar gràfics, seqüències de vídeo, sons, animacions i programes diversos a més de text i enllaços. De navegadors n'hi ha molts.

Els més importants són:

Google Chrome, el va crear Google, és el més utilitzat i el més jove, amb un creixement d'usuaris molt ràpid. Esta disponible per a una gran quantitat de sistemes operatius.

Internet Explorer, creat per Microsoft i va ser dels primers en crear-se. Ara no s'utilitza molt ja que és considera lent i amb poca seguretat comparat amb els altres.

Mozilla Firefox, és de programari lliure, destaca per la seva seguretat i per poder-se personalitzar.

Safari, el va crear Apple, esta pensat per a MAC però també hi ha una versió per a Windows

Opera, no es molt conegut i s’utilitza poc, però a pesar d’això és rapid i segur.

Maxthon, navegador que permet treballar amb la pantalla partida per poder veure dos web a la vegada 

29 oct. 2009

Historia d'Internet
L'Internet que coneixem actualment  es basa en una xarxa de caràcter militar creada pel Departament de Defensa dels Estats Units, anomenada ARPANET.  Aquí us deixo un vídeo per coneixer una mica la història d'Internet.

21 oct. 2009

Unitat 1: Introducció a Windows XP.


1.1. Què és la informàtica?
1.2. Hardware i Software.
1.3. Què és un sistema operatiu?
1.4. Pràctiques de windows.

19 oct. 2009

Configuració de la BIOS

La BIOS (Basic input/output System) és el primer programa que s'executa a una computadora quan s'engega. La seva funció és la de càrregar i inicialitzar el sistema operatiu.Us deixo un enllaç via Xarxa-Omnia de com s'ha de configurar la BIOS.

Hardware i software
Podeu veure aquest video que explica d'una manera molt fàcil la diferència entre hardware i software.

Identificar el hardware d'un ordinador

Aquí teniu un poster on podeu veure els components hardware d'un ordinador( La memoria RAM, els ports, microprocessador,....). Si cliqueu a la lupa que hi ha a la part esquerra ho podreu veure millor.

Control unitat 1. Dimecres 21 d'octubre

18 oct. 2009

Hardware i software. Tecno 12-18

Entra a Tecno 12-18 i fes les activitats sobre hardware. Recorda l'usuari i la contrasenya.

17 oct. 2009

Hardware: Com es fabrica un microprocessador

16 oct. 2009

Hardware: montar un ordinador

Web on trobareu els passos a seguir per montar un ordinador

Vídeo sobre les parts d'un ordinador. També via Xarxa-Omnia podeu seguir els passos per montar un ordinador

15 oct. 2009

El llenguatge informàtic

La informàtica parla en números, en l'anomenat codi binari (0 i 1). Entenem 2 estats: obert o tancat, passa corrent o no.
Aquests 2 números en informàtica se'ls anomena bits
Els bits s'empaqueten normalment en octets o bytes, que aniran del 00000000 al 11111111.
Amb 1 byte pot codificar números del 0 al 255 (ja que 2x2x2x2x2x2x2x2= 256) o el que és el mateix, tots els símbols necessaris per configurar qualsevol llengua.
Aquest còdi basat en octets s'anomena codi ASCII i en base a aquest codi es van crear els llenguatges informàtics.

Si vols convertir una imatge a text ascII pot utilitzar la web photo2text.com  es el que anomenen ARTE ASCII

Si apretes CONTROL + U sense sortir del blog podràs veure el seu codi

30 sept. 2009

Google Earth Ocean
Ara ja podeu explorar el fons de l'oceà amb Google Ocean.


29 sept. 2009

Sistema informàtic: programari

Fes la següent unitat didàctica del edu365. Clica sobre la imatge:

28 sept. 2009

Sistema informàtic: maquinari

Fes la següent unitat didàctica del edu365. Clicla sobre la imatge

27 sept. 2009

Exercicis de repàs unitat 1

Clica sobra la imatge i fes els tests que et proposen sobre perifèrics, programari, memòria....

15 sept. 2009

Inici curs 2009-2010

Benvinguts a l'optativa d'informàtica de 4t d'ESO. Utilitzarem el llibre d'informàtica de l'editorial McGraw-Hill.
Les unitats són:

UNITAT 1: Introducció a Windows XP
UNITAT 2: Xarxes locals
UNITAT 3: Usuaris i grups en Windows xp
UNITAT 4: Recursos compartits:carpetes i grups de treball
UNITAT 5:Internet. Accés a serveis bàsics
UNITAT 6: Internet. Seguretat i accés a serveis segurs.
UNITAT 7: Mitjans socials. Web 2.0
UNITAT 8:Microsoft Powerpoint. Presentacions
UNITAT 9:Disseny de pàgines web
UNITAT 10:Treballar amb imatges, àudio i vídeo
UNITAT 11:Llicències software i de distribució de continguts

26 jun. 2009

Tancat per vacances

Aquest bloc quedarà inactiu durant tot l'estiu. Comença l'època de les vacances, del sol, del descans. Us desitgo mol bona sort i salut a tots i totes els qui heu participat en aquest bloc.

29 may. 2009

Pràctica 21:Paraules amb imatges de Flickr

spell with flickr és una aplicació que ens permet construir paraules utilitzant imatges de lletres que es troben a flickr. Pot resultar interesant per fer les portades dels vostres treballs... proveu!

I N f letter O r26 Letter M letter A t-sf2 McElman_071126_2015 letter C a

28 may. 2009

Mindomo, o com crear mapes conceptuals

Mindomo és un web 2.0 que serveix per crear mapes conceptualsFont: Genbeta

17 may. 2009

Dia d'Internet

Avui 17 de maig, Dia d'Internet, és el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació.
Web oficial