3 dic. 2009

Tipus de xarxes, segons relació funcional

Segons la relació funcional les xarxes es poden classificar en:

CLIENT-SERVIDOR, és la relació establerta entre dues entitats, el servidor, que ofereix un recurs de qualsevol tipus (físic, de programar, de dades, etc) al client per què aquest en tregui un profit o avantatge. El més habitual és que d'una entitat servidora se n'aprofitin diverses o moltes entitats clients.

IGUAL A IGUAL (P2P) defineixen un sistema de comunicació que no té clients ni servidors fixos, sinó una sèrie de nodes que es comporten alhora com clients i com servidors dels altres nodes de la xarxa, en el qual les dades o les metadades es transfereixen a través d'una xarxa dinàmica. Exemples: emule, utorrent, ares

0 comentarios:

Publicar un comentario