2 dic. 2009

Switch i hub

El switch (commutador) és un dispositiu que forma part de la xarxa i que ens permet connectar diversos dispositius de xarxa (ordinadors, impressores,....) i també crear topologies de tipus estrella.
Disposa d'una serie de ports als quals es connecten tots els dispositius de xarxa i permet enviar la informació d'un element a un altre seleccionant el dispositiu de destinació 
El hub (concentrador) és el dispositiu de connexió més bàsic, centralitza el cablejat d'una xarxa i l'amplifica. Reb un senyal i la envia a tots els elements de la xarxa.

0 comentarios:

Publicar un comentario