Tecnologia ESO

Recursos per l'ensenyament de la tecnologia a l'ESO.

Informàtica 4t

Recursos per informàtica de 4t ESO.

Coordinació TAC

Material de suport per la coordinació TAC de l'institut d'Altafulla.

Recursos TIC per professors

Espai que ofereix una selecció de recursos pel professorat.

Disseny d'APP

Participem en el programa mschools que apropa el disseny d'APP als adolescents.

28 nov. 2014

Com insertar un mapa de google en joomla 3

Tutorials de joomla 3

tutorials de joomla 3
Celda 1 Celda 2 Celda 3
Joomla 3plus  web empresa  Celda 6

11 nov. 2014

Unitat 10: Edició d'imatges

L'objectiu d'aquesta unitat és treballar amb imatges. Per això s'expliquen tant els mètodes de captura d'imatge amb els dispositius de captura més usats. Aquest són l'edició de fotografies amb el programa The GIMP per  a la seva millora i modificació, farem una petita introducció al photoshop i utilitzarem un programa online, pixlr

10 nov. 2014

La qualitat de la imatge digital

La qualitat de la imatge digital ve donada per un seguit de valors que ens permeten mesurar la imatge digital d'una manera objectiva.
PIXEL, de l'anglès picture element, és la part més petita de la imatge digital susceptible de ser manipulada a través de l'ordinador.

LA RESOLUCIÓ ESPACIAL es mesura en píxels per polzada (ppi, pixel per inch) per a valors d'entrada i en punts per polzada (dpi, dots per inch) per a valors de sortida. La resolució correspon al nombre de píxels necessari per representar una polzada de la imatge. Aquest fet determina la mida del punt i, per tant, la major o menor qualitat de la imatge

9 nov. 2014

Conceptes bàsics d'imatge digital

Una imatge analògica és una imatge natural captada amb una camera. Una imatge digital és un tipus d'imatge que pot ser manipulada mitjançant un equip informàtic.
la digitalització és la transformació d'una imatge analògica en digital.


Les imatges digitals es clasifiquen en 2 grups:

IMATGES VECTORIALS: són les que solen crear els programes de dibuix i disseny gràfic. Cada línia de la imatge s'emmagatzema com un vector. Pesa molt poc.

MAPA DE BITS: Les imatges se generen en quadrats diminuts anomenats pixels, on cada pixel conté la informació del color. Pesa molt més que les vectorials.

8 nov. 2014

Formats d'arxiu gràfic

Un format gràfic defineix la manera com es guarda una imatge i tota la informació relacionada amb ella. Cada format té avantatges i inconvenients. els més freqüents són:

BMP(bitmap): Format de Windows. Qualsevol aplicació es capaç de reconeixer-lo. Permet fins a 16,7 milions de colors però el tamany de l'arxiu es enorme.

GIF(graphics interchange format): format molt utilitzat a Internet per a la creació de textos i gràfics degut al tamany petit que té. Sol admet 256 colors (8 bits)

TIFF(Tagge-Image File Format): format escollit per treballs en impremptes. Admet compressió sense perdua de qualitat.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): format més utilitzat actualment. Al guaradar una imatge tenim que especificar la quantitat de compressió que volem. Mes gran, més perdua d'informació. s'utilitza per publicar en webs i enviar per correo electrònic.

PNG (portable network graphics). Aquest format lliure de patent és el substitut del GIF

PSD. Format d'Adobe Photoshop que guarda capes, canals i guies en qualsevol mode de color.

RAW: Format digital de les càmeres de gamma alta. com el mateix nom indica (raw significa "cru"), és el fitxer en brut. També es coneix com el negatiu digital. necessita un programari per processar-lo.

7 nov. 2014

Treballar amb imatges, àudio i vídeo

Aquí us deixo un resum de la teoria de tractament d'imatges. Està fet amb un powerpoint i desprès compartit amb Slideshare

6 nov. 2014

Pareidolia

La pareidolia és un fenomen psicològic que consisteix en reconèixer una imatge, una cara per exemple, on no la hi ha realment.

La paraula pareidolia prové del grec “eidolon” (imatge) i “par” (semblança).

Una de les pareidolies més comuns poden ser rostres en aparells domèstics, edificis, en taques a les parets, als paviments, imatges religioses en pedres, roba, arbres.

Això és degut a una propietat del cervell que, per estalviar temps, realitza tasques de predicció en base a formes ja conegudes en la memòria existent. És com l’ordinador que quan li posem el principi d’una paraula, la pot completar en base a la memòria emmagatzemada, però no sempre la paraula proposada és la que en realitat volem escriure. Doncs el mateix passa en la realitat, veiem una forma caòtica i el cervell “ens diu, ens avança”, per similitud una imatge de la qual ja en té coneixement. Per tant no sempre la realitat es correspon amb el que el nostre cervell ens diu que estem veient.

4 nov. 2014

Funcions del coordinador TAC

El coordinador d'informàtica té al seu càrrec la supervisió de l'aula d'informàtica, l'assessorament als professors/es per a la utilització de recursos informàtics i la relació amb la Xarxa Telemàtica Educativa XTEC .Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar-lo sobre la formació TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.

Assessorar l’equip directiu, els professors i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministratives del Departament d'Ensenyament.

Vetllar per pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.
Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i dels estàndards tecnològics següents:

Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Tenir cura dels criteris d'accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als espais web del centre.

Incorporar la identificació gràfica adaptada al Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya als espais web del centre.

Fer el seguiment dels serveis de suport TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest efecte, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d'assistència tècnica.

Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre tingui la llicència legal d'ús corresponent.

Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l'intercanvi de documents electrònics.

Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia respectin els drets d'autoria i les llicències d'ús dels diferents elements que els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.).
La publicació de continguts que el mateix centre genera que es vulguin compartir i difondre a la xarxa s'ha de fer amb l'adopció de llicències Creative Commons.
Altres funcions que el director del centre li encomani d'acord amb les directrius del Departament d'Ensenyament.

Crear formularis amb Google Drive

Formulari incidències coordinació TAC

Aquí teniu el formulari per enviar les incidències que tingueu sobre el funcionament TAC del centre. Amb aquest formulari es vol agilitzar la comunicació de les incidències del centre.

3 nov. 2014

Picturetrail: presentació d'imatges

Actualment existeixen moltes eines web 2.0 que ens permeten realitzar presentacions o slides d'imatges. Una d'elles és picturetrail. El seu funcionament és similar a totes les eines web 2.0 que hem treballat.
En primer lloc, heu de registrar-vos i  una vegada feta la presentació, hauren de buscar el codi HTML per posa-lo al bloc

Com a activitat heu de crear una presentació d'imatges amb picturetrail i insertar-la al bloc com a entrada.
Ha de contenir entre 10 i 15 imatges, i totes elles han de ser o tractar la mateixa temàtica.
Les imatges hauran d'anar acompanyades d'una frase explicativa...de cada imatge.