1 nov. 2009

com podem saber l'adreça MAC del nostre ordinador?


Al menú Inici/Executar... cliquem "cmd" (command)
S'obrirà l'editor d'ordres.
cliquem el comandament "ipconfig/all"
L'adreça MAC es troba en la línia adreça física.

dirección física............... 00-19-D3-A9-B2-9F

Més informació

0 comentarios:

Publicar un comentario