9 dic. 2009

Unitat 2: Xarxes locals


Comencem unitat nova: XARXES LOCALS.En aquesta unitat estudiarem:

Què és una xarxa informàtica?. Definició
Tipus de xarxes segons els següents criteris: cobertura, medi físic i tipologia
Hardware de connexió.
Protocols de xarxa a windows.
Xarxes sense fil. (Infrarojos, bluetooth, Wi-Fi).
Seguretat a la xarxa.

0 comentarios:

Publicar un comentario