31 oct. 2009

Protocol TCP/IP

Cada ordinador connectat a Internet ha d’estar identificat mitjançant un nom anomenat adreça IP (Internet Protocol), la qual és comparable al DNI dels ciutadans espanyols.

Està format per quatre grups de tres números cadascun que van des del 0 fins al 255, separats per un punt. Per exemple  83.247.0.123..

270.0.123.178 no és una adrecça IP perque 270 esta fora de rang. Els números han d'estar compresos entre 0 i 255

Quan executem una aplicació a Internet, el nostre ordinador necessita saber l’adreça IP de l’ordinador remot amb el qual volem contactar.

Per tant, l’adreça IP ens indica d’on surt la informació (adreça de l’emissor o remitent) i on va (adreça del destinatari).

L’IP pot ser fixa o dinàmica.
Dinàmica vol dir que cada vegada que l’ordinador o dispositiu es connecta, el servei de connexió li assigna un valor.

Per comunicar-se els ordinadors necessiten una sèrie de normes; és a dir, necessiten parlar el mateix idioma; i aquest es coneix com a TCP (Transmission Control Protocol). Així, la transmissió d’informació es fa mitjançant la commutació de paquets més petits d’informació a través d’un protocol anomenat TCP/IP.

Una adreça IP és molt difícil de recordar, per això s’utilitzen els dominis.

Cada IP té un domini, que es coneix com DNS (Domain Name System) i acostuma a ser un nom identificatiu del lloc a consultar.
Per exemple;
130.117.93.167 = www.ara.cat
213.176.163.147 = www.xtec.cat

Per coneixer la adreça IP d'una pàgina web, heu d'anar a inici, escriure cmd en el cap cerca programes i fitxers, apretar ENTER. S'obrira el comandament de MSDOS.
Heu d'escriure PING i l'adreça que vulgueu coneixer, per exemple
ping google.es


0 comentarios:

Publicar un comentario