14 may. 2014

Projecte final: Disseny d'una APP

L'APP que esteu dissenyant en grups  ha d' estar dins de les següents categories:


1.Gestió personal i estil de vida
2. Oci
3. Intercomunicació
4. Aplicacions Educatives
5. Ús de serveis de l’entorn

Tasca 1: Pàgina web o blog de l'empresa. Dins d'aquesta web ha d'anar totes les tasques següents
      Tasca 2: Pòster de presentació de l'APP. Ho podeu fer amb glogster.
      Tasca 3:  Presentació de les característiques de l'APP.
      Tasca 4: Vídeo promocional  entre 40 segons i 1 minut.


Tasca 5: Memòria del projecte que ha d’incloure la descripció de la idea, elements gràfics que mostrin el funcionament de l’aplicació i la previsió del model de negoci. S'ha d'entregar en pdf
Tasca 6: En cas que l’aplicació estigui totalment o parcialment desenvolupada, presentar el fitxer .apk corresponent compartit al drive.

0 comentarios:

Publicar un comentario