12 may. 2014

com escurçar una adreça URL

Escurçar una adreça  URL és una tècnica utilitzada en el món d'Internet per fer enllaços d'Internet més curts, sense perdre la direcció final de l'enllaç.
Són molt útils quan es té espai limitat, com per exemple a Twitter (140 caràcters).

Una URL escurçada es compon normalment de dues parts: el domini i una clau única.
Per exemple, en http://goo.gl/GbpYg el domini és goo.gl i la clau única és GbpYg.

Podeu utilitzar diferents serveis gratuïts, us deixo 3

Google url shortener.- És el servei de Google. Utilitza el domini goo.gl.


Bitly.- Utilitza el domini bit.ly.


TinyURL.- Potser el més conegut. Utilitza el domini  tinyurl.com. Permet canviar els noms.


0 comentarios:

Publicar un comentario