24 may. 2014

Formats i còdecs

No és el mateix format que còdec.
Moltes vegades, format i còdec reben el mateix nom, i això pot generar confusió.

El format és la manera com es genera un fitxer.

Els principals formats d'arxiu de vídeo són:

  • AVI (.avi) de Microsoft. Admet quasi qualsevol tipus de còdec
  • Windows Media  (.wmv /.asf /.avi) de Microsoft per Windows
  • QuickTime (.mov). Aquest format es va desenvolupar el 1992 per Apple i posteriorment s'ha estès a les plataformes Windows.
  • FLV (.flv) és el format per als fitxers flash
  • MPEG (.mpg /.mpeg /.mp4)


El còdec és el software que s'encarrega de codificar els arxius perquè ocupin menys espai i també de descodificar-los per a què es puguin reproduir. El nom prové de la contracció  COdificador-DECodificador.

Existeixen dos tipus de compressió:

Algorismes de compressió sense pèrdua
Algorismes de compressió amb pèrdua

 Els codecs més comuns per comprimir vídeo són:

  • WMV códec desenvolupat per Microsoft.
  •  MPEG el més important, amb les seves versions MPEG-1, MPEG-2 y MPEGE-4
  •  DivX 

0 comentarios:

Publicar un comentario