7 nov 2012

Pràctica 20: Wordle o com crear núvols de paraules


WORDLE és un web on es poden construir núvols de paraules a partir d'un text. Les paraules que surten amb més freqüència al text són les de mida més gran. Aquest és un exemple de núvol sobre mecanismes de transmissió de moviment.


0 comentarios:

Publicar un comentario