24 mar. 2014

Guardar arxius mp3 a audacity


El  format d' audio  mp3 es incompatible por defecte amb Audacity  pero es pot treballar amb ell.
Audacity es capaç d'importar un arxiu mp3 i tranformar-lo a format aup.
Per poder transformar un arxiu en format aup a mp3 s'ha d'instal·lar a l'ordinador una llibreria anomenada LAME. Només cal fer-ho una vegada.
Us deixo diversos tutorials per fer-ho
Tutorial: com descarregar i instal·lar a biblioteca LAME?
descarregar la biblioteca LAME


0 comentarios:

Publicar un comentario