15 abr. 2013

Creació del logo de la empresa

Ara toca aplicar tot el que heu aprés amb GIMP.

Heu de crear el logo de la vostra empresa que pot ser a partir d'imatges tractades, fusionades, modificades, creades per vosaltres mitjançant dibuixos escanejats o fotografies,....

El logo ha de ser clar i ha de reflectir el nom del vostre grup. És important que doni informació sobre quina és la funció de la vostra empresa.

Heu de posar el logo a la pàgina web que crearem, tant a la pàgina principal com a la resta de pàgines i també a tots els documents que genereu a partir d'ara.

Guardeu el logo en format jpg o png amb el nom logo_nomdelgrup.jpg/png i guardeu-lo a la vostra carpeta de grup que ha d'estar compartida amb la professora

0 comentarios:

Publicar un comentario