20 ene. 2015

Definicio de les idees. Metodes d'anàlisi

Un cop triat el problema que es vol solucionar cal plantejar les idees que permetin desenvolupar la solució.
El millor procés a seguir és aplicar diferents mètodes d'anàlisi al problema triat per poder posteriorment acabar de definir la idea tenint en compte què volem que faci l'app i cap a qui va dirigida
 1. Mètodes d'anàlisi del problema.
 - Factor Vex: permet definir si el problema presenta les característiques adients per ser solucionat mitjançant una app.
 - Les 5 grans preguntes: estableix els àmbits clau del problema.
 - SCQA: permet organitzar les idees de forma que es recullin les característiques fonamentals

 2. Mapa de funcionalitats
 Recull de forma esquemàtica les funcions que ha de tenir l'app.

 3. Mapa d'escenaris

 Ajudar a definir quin són els possibles usuaris de l'app analitzant què fan quan han de dur a terme una tasca determinada. El resultat final ha de ser la descripció acurada de la idea que es vol desenvolupar.

0 comentarios:

Publicar un comentario