17 nov. 2015

Les màquines simples

En aquesta unitat didàctica estudiarem:

1. Les màquines i les seves magnituds
2. Classificació de les màquines simples
3. La palanca
4. El pla inclinat.
5. La politja

0 comentarios:

Publicar un comentario