19 feb. 2016

El motor de 2 temps

Vídeo del funcionament d'un motor de 2 temps (2T). En aquest motor les fases d'admisió i compresió son el 1r temps i la de explosió i escapament el 2n temps.

0 comentarios:

Publicar un comentario