7 mar. 2016

CONTROLA, simulador de control elèctric

CONTROLA, és un simulador de control eléctric interactiu de Red Eléctrica de España (REE), amb la que s'explica com funciona el sistemaa elèctric espanyol.
En aquest simulador has d'adoptar el rol d'un operador del centre de control elèctric (CECOEL) i la teva misió consisteix en mantenir el servei de subministrament elèctric davant de diferents situacions (ola de fred, ola de calor,...). Prova-ho


0 comentarios:

Publicar un comentario