10 feb. 2015

Compara edat

Farem una app en que donada una edat, podem determinar si és més gran o menor que 16 anys. 

Per fer-lo utilitzarem l'estructura condicional IF-THEN-ELSE per comparar l'edat introduïda amb el 16 i decidir el text a mostrar en el quadre de text.

1. Obrirem APP Inventor
2. En en disenyador afegirem una etiqueta, un textbox (per introduir la edat) , un button, i una altra etiqueta. Poder ordenar l'aplicació afegint horizontan arrengement i colors
3. En bock afegirem


0 comentarios:

Publicar un comentario