15 dic. 2013

Que necessitem per començar amb la realitat augmentada?

Per començar a utilitzar la Realitat Augmentada necessitem:


  • Monitor: serà l'instrument que farem servir per observar la realitat i el mon virtual.  • Webcam: Agafa  la informació del mon real i la transmiteix al software de RA (Serveix per enfocar el marcador).

  • Marcadors (codis):és un full de paper amb símbols que el software interpreta i mostra una imatge 2D, 3D o video.

  • Software: Programa que utilitza les dades reals i les transforma en RA. Existeixem molts.. interpreta el marcador i mostra els elements virtuals

0 comentarios:

Publicar un comentario