16 dic. 2013

Realitat augmentada

La realitat augmentada és una tecnologia emergent en el camp de les tecnologies de la informació (TIC) que tracta sobre la combinació del món real amb dades i continguts generats per ordinador en la qual objectes gràfics i continguts multimèdia són combinats amb seqüències filmades del món real en temps real.

L'objectiu d'aquesta tecnologia és augmentar la informació que ens aporten els objectes del món real que observem incorporant informació, gràfics i objectes multimèdia propis d'entorns virtuals, com ara Internet, a la visualització d'aquests objectes.
 Segons la wikipedia la realitat augmentada (RA) és el terme per a definir una visió directa o indirecta d'un entorn físic en el mon real, els elements del qual es combinen amb elements virtuals per a la creació d'una realitat mixta a temps real.La RA es possible gràcies a dispositius tecnologics, bàsicament ulleres o webcams connectats a Internet. Un software específic o una pàgina web capta contínuament imatges a través de la càmera buscant una marca amb una forma específica. Quan reconeix aquesta forma, hi superposa una animació en la pantalla del nostre ordinador.

0 comentarios:

Publicar un comentario