9 feb. 2015

Centrals productores d'electricitat

L’electricitat és una energia secundària o final que no es troba disponible directament en la natura.

És el resultat d’una sèrie de transformacions a partir d’altres fonts energètiques primàries. Així, pot provenir de l’energia hidràulica, de l’energia nuclear, del gas natural, del carbó, etc.

La necessitat de disposar d’energia en grans quantitats i de manera immediata fa indispensable
l’existència d’instal·lacions productores d’energia, anomenades centrals elèctriques, que transformen l’energia primària en energia elèctrica.

Una central elèctrica és  una instal·lació capaç de produir energia elèctrica en grans quantitats a partir d’una font d’energia primària.Les centrals elèctriques reben el nom genèric de l’energia primària que utilitzen: centrals tèrmiques de carbó, petroli o de gas natural, centrals nuclears, centrals hidroelèctriques, centrals eòliques, centrals solars, centrals geotèrmiques, centrals mareomotrius, etc.

0 comentarios:

Publicar un comentario