9 feb. 2015

D'on s'obté l'energia?

Una preocupació de la humanitat des de temps prehistòrics ha estat el descobriment de nous recursos i mètodes per aconseguir l’energia necessària per al seu desenvolupament i progrés.

Inicialment, els pobles primitius feien servir l’energia muscular i aprofitaven l’energia del Sol i la força del vent.

Més endavant, aprengueren a aprofitar la força dels animals i descobriren el foc, que va representar la primera revolució energètica.Quan l’ésser humà, al segle XIX, va necessitar grans quantitats d’energia per a les màquines de les indústries, va recórrer a l’impuls de l’aigua i a l’escalfor del foc.Aquestes tres fonts d’energia tradicional (foc, aigua i vent) són considerades les primeres fonts importants d’energia que l’enginy humà va adaptar a les seves necessitats.

Els elements que hi ha a la natura (recursos) i que poden ser transformats en energia, com ara l’aigua, el vent, el carbó, el petroli, el gas, etc., els anomenem fonts d’energia.

0 comentarios:

Publicar un comentario