19 feb. 2016

El motor dièsel

El motor dièsel es va inventar uns anys més tard que el de gasolina. El va inventar l’enginyer alemany Rudolf Diesel.

Els primers motors dièsel funcionaven amb olis vegetals, oli de palma o de coco, i no amb un derivat del petroli.

S’usa en tot tipus de vehicles pesats: camions, furgonetes, autobusos, maquinària d’obra pública, vaixells i trens de línies sense electrificar. També s’utilitza en turismes, entre el 60 i el 70% dels automòbils nous són dièsel (la resta encara fa servir el motor de gasolina).

Utilitzen un combustible que s’anomena gasoil i que també rep el nom de dièsel. El gasoil també s’usa a la calefacció de llars i empreses. És un combustible derivat del petroli, però a diferencia de la gasolina  és més dens i té més poder calorífic (més energia en el mateix volum), i  més segur d’emmagatzemar perquè no és excessivament inflamable.

Una característica del motor dièsel és que no té bugies, ja que el combustible no explota per l’efecte d’una espurna elèctrica, sinó per les altes temperatures creades a causa de la gran compressió de l’aire que hi ha al cilindre, per això és un motor més robust i, per tant, més pesat que un motor de gasolina El motor dièsel és un motor de quatre temps que funciona seguint quatre fases: admissió, compressió, explosió i escapament.

Primer temps. Admissió 
El pistó baixa i el cilindre s’omple d’aire. A diferència dels motors de gasolina, no hi entra combustible en aquest temps, només aire.

Segon temps. Compressió 
La vàlvula d’admissió es tanca. El pistó puja i comprimeix l’aire que hi ha al cilindre. La compressió als motors dièsel és molt més gran que en els de gasolina, tan gran que l’aire arriba a una temperatura molt alta.

Tercer temps. Explosió 
S’injecta gasoil al cilindre en forma de gotes molt petites. En entrar en contacte amb l’aire calent, el gasoil explota. Com a conseqüència de la combustió, es forma una gran quantitat de gasos que empenyen el pistó cap a baix. A diferència dels motors de gasolina, no és necessari que hi hagi una espurna que faci explotar el combustible.

Quart temps. Escapament 
El pistó puja de nou, la vàlvula d’escapament s’obre i els gasos surten del motor. El cicle pot tornar a començar.

0 comentarios:

Publicar un comentario