19 feb. 2016

Parts d'un motor d'explosió

Un motor d'explosió consta de tres elements fixos:
La culata.
El bloc
El càrter


La culata és una peça de metall fos que tapa els cilindres.
A la seva part superior hi ha:

  • Les vàlvules d'admissió que permeten l'entrada al cilindre de la mescla de combustible (aire i gasolina) i les vàlvules d'escapament que permeten la sortida a l'exterior dels gasos cremats.
  • L'arbre de lleves que permet l'obertura i el tancament de les vàlvules seguint una seqüència.
  • La tapa de la culata que cobreix l'arbre de lleves i disposa d'un forat per on s'introdueix l'oli que lubrifica el motor.
  • Els col·lectors d'admissió i d'escapament, que permeten l'entrada de l'aire o de la mescla i la sortida dels gasos cremats.El bloc és una peça de metall de gran resistència que permeten resistir la dilatació provocades per les altes temperatures, el desgast i la corrosió. El bloc s'uneix amb la culata per mitjà de caragols i d'unes juntes que eviten les fuites d'oli.Al bloc hi trobarem:

  • El pistó es desplaça per l'interior del cilindre, va unit a la biela i rep l'empenta produïda durant l'explosió de la mescla.
  • La biela transmet el moviment del pistó al cigonyal.
  • El cigonyal transforma el moviment rectilini de la biela en un moviment de rotació.
  • La corretja de distribució: sincronitza el moviment del cigonyal amb el de l'arbre de lleves.
  • La bugia és l'element que produeix la guspira que inicia la combustió en els motors de gasolina.

Tant a la culata com al bloc hi ha una sèrie de conductes que coincideixen quan les dues parts s'acoblen: les cambres d'aigua, per on circula l'aigua de refrigeració del motor, i els conductes de l'oli de lubrificació.

 El càrter és una caixa metàl·lica fixada per mitjà de caragols i d'unes juntes que eviten les fuites d'oli a la part inferior del bloc. La funció del càrter és, per una banda, protegir el cigonyal i altres peces muntades al seu voltant i, de l'altra, com a dipòsit d'oli per a la lubrificació i la refrigeració del motor.


0 comentarios:

Publicar un comentario