19 feb. 2016

Funcionament de la màquina de vapor

Lès màquines de vapor alternatives estaven formades, bàsicament, pels elements següents:

  • La caldera,  formada per un dipòsit on es produïa el vapor d'aigua a través de la calor subministrada per la cobustió d'un material combustible, normalment carbó.

  • El distribuïdor, encarregat de disstribuir el vapor a elevada pressió produït per la calder cap el cilindre

  • El cilindre, actuador que transmet el moviment a la roda motriu a través d'un sistema de biela-manovella. En el cas dels ferrocarrils accionava directament les rodes de la locomotora

  • El regulador de Watt (controla la velocitat), aparell que s'encarregava d'aconseguir una velocitat de rotació de l'arbre motriu constant per quasevol règim de treball.
Observeu aquesta animació extreta de wikimedia, clikeu damunt la imatge

0 comentarios:

Publicar un comentario