19 feb. 2016

Les màquines tèrmiques

Les màquines tèrmiques són les que transformen l'energia tèrmica d'un combustible en energia mecànica.
Es poden classificar en:  • Màquines tèrmiques de combustió externa alternativa: MÀQUINA DE VAPOR

  • Màquines tèrmiques de combustió externa rotatives: TURBINES DE VAPOR
  • Màquines tèrmiques de combustió interna alternatives: D'ENCESA PROVOCADA (OTTO), D'ENCESA PER COMPRESSIÓ (DIÉSEL)

  • Màquines tèrmiques de combustió interna rotatives: TURBINES DE GAS DE CICLE OBERT, MOTOR WANKEL

0 comentarios:

Publicar un comentario