11 feb. 2015

El notificador

El notificador (Notifier) és un component no visible que pot mostrar diferents tipus d'alertes i pot registrar les respostes de l'usuari a les mateixes.

El podeu utilitzar per mostrar avisos i alertes als usuaris de la nostra aplicació i també pot registrar les respostes per poder depurar la nostra aplicació.

Farem una aplicació amb el nom exemplesnotificador on podem veure les diferents opcions que hi ha
DissenyadorEn programació:
0 comentarios:

Publicar un comentario