11 feb. 2015

Les variables

Les variables són elements contenidors d'informació.Es defineixen mitjançant un nom i es poden assignar (SET) o llegir (GET) valors.
Les variables poden ser globals o locals. Si són globals, seran accesibles des de qualsevol lloc del programa, i si son locals, solament seran accesibles des de la rutina on s'estiguin utilitzant.0 comentarios:

Publicar un comentario