11 feb. 2015

Interacció amb l'usuari en APP Inventor

Les aplicacions per mòbil o els programes informàtics requereixen de la introducció de dades per part dels usuaris.
Aquestes dades poden ser númeriques o de text. Per poder-les introduïr anirem a la paleta en la zona del dissenyador.

ENTRADA DE DADES:
Introduirem les dades mitjançant els TextBox (Quadres de text) .

SORTIDA DE DADES:
Obtindrem informació textual mitjançant els TextBox (Quadre de text) i els Label (Etiqueta).
Iniciarem l'execució clicant sobre un Button (Botó)


0 comentarios:

Publicar un comentario